รายการล่าสุด

เครื่องฉีดน้ำเย็น รุ่น HP201 Hot & Cold water
เครื่องฉีดน้ำเย็น รุ่น HP201 Hot & Cold water

ชลบุรี - พานทอง - บ้านเก่า

THB1,107 / ต่อวัน

รถกวาดพื้นอัตโนมัติ รุ่น SW750
รถกวาดพื้นอัตโนมัติ รุ่น SW750

ชลบุรี - พานทอง - บ้านเก่า

THB5,535 / ต่อวัน

รถกวาดพื้นอัตโนมัติ รุ่น SW250
รถกวาดพื้นอัตโนมัติ รุ่น SW250

ชลบุรี - พานทอง - บ้านเก่า

THB554 / ต่อวัน

เครื่องดุดฝุ่นแห้ง VP100
เครื่องดุดฝุ่นแห้ง VP100

ชลบุรี - พานทอง - บ้านเก่า

THB387 / ต่อวัน

เครื่องดูดฝุ่น ดูดน้ำ รุ่น CB15
เครื่องดูดฝุ่น ดูดน้ำ รุ่น CB15

ชลบุรี - พานทอง - บ้านเก่า

THB387 / ต่อวัน

เครื่องฉีดน้ำร้อน รุ่น MH 5M
เครื่องฉีดน้ำร้อน รุ่น MH 5M

ชลบุรี - พานทอง - บ้านเก่า

THB5,535 / ต่อวัน

เครื่องฉีดน้ำร้อน รุ่น MH 2C
เครื่องฉีดน้ำร้อน รุ่น MH 2C

ชลบุรี - พานทอง - บ้านเก่า

THB3,321 / ต่อวัน

เครื่องฉีดน้ำเย็น รุ่น MC3-150/150 XT
เครื่องฉีดน้ำเย็น รุ่น MC3-150/150 XT

ชลบุรี - พานทอง - บ้านเก่า

THB554 / ต่อวัน

เครื่องดูดฝุ่น ดูดน้ำ รุ่น ATTIX 30-01 wet & dry
เครื่องดูดฝุ่น ดูดน้ำ รุ่น ATTIX 30-01 wet & dry

ชลบุรี - พานทอง - บ้านเก่า

THB775 / ต่อวัน

เครื่องดุดฝุ่นน้ำ รุ่น ALTO AERO 21
เครื่องดุดฝุ่นน้ำ รุ่น ALTO AERO 21

ชลบุรี - พานทอง - บ้านเก่า

THB554 / ต่อวัน

เครื่องดูดฝุ่นแห้ง รุ่น GD930
เครื่องดูดฝุ่นแห้ง รุ่น GD930

ชลบุรี - พานทอง - บ้านเก่า

THB387 / ต่อวัน

เครื่่องดูดฝุ่นแห้ง รุ่น SALTIX 10
เครื่่องดูดฝุ่นแห้ง รุ่น SALTIX 10

ชลบุรี - พานทอง - บ้านเก่า

THB443 / ต่อวัน